LK-MCA-NI
网络接口模块
   
产品参数  
型号 LK-MCA-NI
工作温度 0~55℃
接线端子 1个6位网口,1个以太网接口
外形尺寸 92×32×24mm
(L×W×H)
 
产品特点  
一个6位网口,连接至主控机
一个以太网接口,连接至局域网或广域网
 
适用领域  
大型会议室、多媒体中心、领导办公室、大型体育
场馆
  面   板
  主   机
  模   块
  触摸屏
  软   件